Στην λίστα στη συνέχεια, είναι όλες οι φωτογραφίες αριθμημένες στο κάτω μέρος τους.

Πατώντας πάνω σε κάθε φωτογραφία, εμφανίζεται μεγεθυμένη και ο αριθμός της εμφανίζεται στο επάνω μέρος της.

Σημειώνεις τους αριθμούς των φωτογραφιών που θέλετε να βάλουμε στο άλμπουμ ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση και μου τους στέλνεις.